ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Ўлыўма мағлыўматлар саны 264, соннан 51 - 100 шекемгилери көрсетилмекте.
#Жоқары турыўшы уйым атыЖоқары турыўшы уйымның ҳүжжет түриТәртип саныСәнесиМинистрлер Кеңесининен шыққан ҳүжжет түриТәртип саныСәнеси
51Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар872019-03-07Қарар872019-03-07
52Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар882019-03-09Қарар882019-03-09
53Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар1852019-03-01Қарар892019-03-09
54Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-42312019-03-07Қарар902019-03-12
55Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар912019-03-12Қарар912019-03-12
56Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар922019-03-12Қарар922019-03-12
57Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар942019-03-14Қарар942019-03-14
58Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар952019-03-15Қарар952019-03-15
59Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиТелеграмма03/1-1562019-03-12Қарар962019-03-15
60Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар972019-03-20Қарар972019-03-20
61Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-42432019-03-18Қарар982019-03-20
62Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2302019-03-18Қарар992019-03-20
63Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар1002019-03-20Қарар1002019-03-20
64Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар1612019-02-23Қарар1052019-03-22
65Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-42472019-03-20Қарар1042019-03-22
66Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-42462019-03-20Қарар1032019-03-25
67Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-28832017-03-28Бийлик87-Б2019-03-28
68Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар1062019-04-01Қарар1062019-04-01
69Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар1072019-04-01Қарар1072019-04-01
70Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПФ-56962019-03-28Қарар1122019-04-01
71Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-42542019-03-28Қарар1132019-04-01
72Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2522019-03-26Қарар1172019-04-01
73Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2572019-03-28Қарар1182019-04-01
74Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2592019-03-29Қарар1202019-04-02
75Өзбекстан Республикасы ПрезидентиПәрман ПФ-55522018-10-11Қарар6842018-12-31
76Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2622019-03-30Қарар1212019-04-02
77Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар6832018-12-31Қарар6832018-12-31
78Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2632019-03-30Қарар1222019-04-02
79Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-40872018-12-27Қарар6822018-12-31
80Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2642019-03-30Қарар1232019-04-02
81Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар10502018-12-26Қарар6802018-12-31
82Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2652019-03-30Қарар1242019-04-02
83Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2512019-03-26Қарар1252019-04-02
84Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар10472018-12-26Қарар6792018-12-31
85Өзбекстан Республикасы ПрезидентиПәрманПФ-57002019-04-02Қарар1262019-04-05
86Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар6782018-12-31Қарар6782018-12-31
87Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар1312019-04-08Қарар1312019-04-08
88Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-42712019-04-10Қарар1342019-04-10
89Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-40752018-12-24Қарар6852018-12-31
90Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-42732019-04-09Қарар1352019-04-13
91Өзбекстан Республикасы ПрезидентиПәрманПФ-56002018-12-21Қарар6862018-12-31
92Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар1372019-04-13Қарар1372019-04-13
93Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар1382019-04-13Қарар1382019-04-13
94Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар2972019-04-11Қарар1392019-04-14
95Өзбекстан Республикасы Министрлер КабинетиҚарар3092019-04-13Қарар1432019-04-19
96Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар6812018-12-31Қарар6812018-12-31
97Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар1452019-04-19Қарар1452019-04-19
98Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиҚарар1472019-04-19Қарар1472019-04-19
99Өзбекстан Республикасы ПрезидентиҚарарПҚ-42922019-04-17Қарар1482019-04-19
100Өзбекстан Республикасы ПрезидентиПәрманПФ-57082019-04-17Қарар1492019-04-19