ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 954
Сәнеси: 2018-11-24
Ҳаққында:

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МЕҲМОНХОНА БИЗНЕСИНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШГА ДОИР ҚЎШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТЎҒРИСИДА

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 639
Сәнеси: 2018-12-01
Жиберилди: Нағметов С.И. Хабибуллаев Б.С.
Орынлады:
: 639.pdf