ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Өзбекстан Республикасы Президенти
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Пәрман
Тәртип саны: ПФ-5468
Сәнеси: 2018-06-29
Ҳаққында:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги ПФ-5468-сонли Фармони ҳақида

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 423
Сәнеси: 2018-07-04
Жиберилди: Тажетдинов А.А.
Орынлады:
: 423.pdf