ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 1061
Сәнеси: 2018-12-29
Ҳаққында:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 29 декабрдаги 1061-сонли “Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга ўзгартириш ва қўшимчалар критиш тўғрисида”ги қарори ҳақида

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 2
Сәнеси: 2019-01-07
Жиберилди: Тажетдинов А.А. Казбеков Ж.С. Хабибуллаев Б.С. Ембергенов Ж.С. Ибрагимова З.А. Жуманов М.А. Хожаметов С.Ж. Дурдиев Э.У.
Орынлады:
: 002.pdf