ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Өзбекстан Республикасы Президенти
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 3955
Сәнеси: 2018-10-30
Ҳаққында:

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 577
Сәнеси: 2018-10-05
Жиберилди: Жуманов М.А.
Орынлады:
: 577.pdf