ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 мартдаги 03/1-156-сонли телеграммасида белгилаб берилган топшириқлари ижросини таъминлаш тўғрисида

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Телеграмма
Тәртип саны: 03/1-156
Сәнеси: 2019-03-12
Ҳаққында:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 мартдаги 03/1-156-сонли телеграммасида белгилаб берилган топшириқлари ижросини таъминлаш тўғрисида

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 96
Сәнеси: 2019-03-15
Жиберилди: Хожаметов С.Ж.
Орынлады:
: 096.pdf