ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР ПОРТАЛЫ

Жоқарғы турыўшы уйымның аты: Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети
Жоқарғы турыўшы уйымның ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 1050
Сәнеси: 2018-12-26
Ҳаққында:

ЭЛЕКТР ТАРМОҒИ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИНИ ТАСДИҚЛАШ ТЎҒРИСИДА

Министрлер Кеңесинен шыққан ҳўжжет түри: Қарар
Тәртип саны: 680
Сәнеси: 2018-12-31
Жиберилди: Нағметов С.И.
Орынлады:
: 680.pdf